Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Vezano na avtobusno postajališče na Borštu – zadeva se vleče že več kot 10 let. Zdaj je zadevo prevzelo turistično društvo, ki je poslalo dopise na več naslovov, tudi na Oddelek za gospodarske javne službe in mislim, da je naslovljeno tudi na direkcijo za ceste. Vemo, da je bilo zapravljenega že kar nekaj denarja okoli tega postajališča. Po zadnjih informacijah so ti projekti romali na direkcijo v Ljubljano, ki naj bi bila pristojna za to postajo. Krajani podajajo pobudo, da se to križišče, kjer je avtobusno postajališče, ki ga dejansko ni in križišče, ki je obremenjeno s komunalnimi vozili, uredi. Otroci, ne osnovnošolski, ampak ti ki hodijo na druge lokacije v šolo, čakajo na tem križišču. Naj se poskuša urediti omejitev hitrosti prometa in se nato pristopi k ureditvi tega križišča.
2. Na komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, smo razpravljali o potepuških psih, ki so na relaciji Gazice – Cerklje ob Krki. Zadeva je prerasla vse meje. V preteklem letu smo en dopis poslali na Oddelek za družbe dejavnosti in me zanima, če se bo po tej plati kaj uredilo. O tem smo že večkrat razpravljali, a se ne da nič narediti. Psi se prosto sprehajajo. Ne gre sicer za velike pse, ampak za kardela. Gre za nevzdržno stanje.
3. Prejel sem odgovor na vprašanje, vezano na ureditev križišča v Cerkljah ob Krki, za postavitev ogledal in sicer, da je potrebno porezati živo mejo. Na drugi strani tega križišča so ogledala, tam je hiša in ograja in so postavljena ogledala, medtem ko se na drugi strani pride v križišče na hrib in se enostavno ne vidi ne levo, ne desno. Dva ogledala ne bi smela biti takšen problem.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:

Kar se tiče same avtobusne postaje, vem da smo se pred letom dni o tem veliko pogovarjali. Takrat je bilo mišljeno, da bo MORS nekaj financiral, a se je tu zakompliciralo, ker je tu potrebno delati odstavni pas in je šlo za velika sredstva. V letošnjem letu gredo vsa sredstva v Cerkljah ob Krki za šolo in enostavno so vse te investicije sestavni del proračuna. Prav je, da še enkrat poudarim, da se je občinski proračun zmanjšal od leta 2013 - prihodki za 30%, stroški nam rastejo približno 10%, investicije so se zmanjšale iz 12 milijonov EUR na 7 milijonov EUR, kar bo tudi vidno v zaključnem računu. Imamo še kredit. Dejstvo je, da bo zelo težko vse želje tudi v proračunu 2018 uskladiti. Veste tudi, da smo takrat, ko smo pričeli z izgradnjo šole v Cerkljah ob Krki predvidevali, da bomo dodatna sredstva pridobili še na razpisih energetske sanacije. Na koncu ugotavljamo, da bomo morali zagotoviti cca 6,5 milijonov EUR lastnih sredstev za šolo in žal bo pač potrebno na takšne investicije počakati še kakšno leto. Obiskujem vse krajevne skupnosti in vsaka od njih si tudi nekaj želi in ne moremo pričakovati, da bomo v eni krajevni skupnosti porabili celoten proračun, drugi pa ne bodo dobili nič oz. bodo čakali še 10 let, da pridejo na vrsto. Ostajamo na tem, da poskušamo prioritetno delati na vseh krajevnih skupnostih. Denarja za vse ni dovolj. Potrebe in želje so nemogoče. Verjamem, da je marsikateri problem, ne samo vaša avtobusna postaja. Ko bomo imeli denar oz. ko bo prišla investicija v proračun, ki ga občinski svetniki sprejemate, takrat bo tudi prišlo do realizacije te ceste.
Glede postavitev znakov pa bomo zadevo preverili, in če se da s kakšnimi omejitvami ali manjšimi finančnimi vložki kaj narediti za večjo varnost, bomo to tudi podprli.

Info

Datum:

27.03.2017


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI