Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Iz pisne priloge:
3. V KS Dobovi imamo krasno cestišče skozi center, krajani, zlasti ranljiva skupina prebivalcev, me večkrat opozarjajo, da je potrebno čez prehod za pešce zelo, zelo previdno, ker vozniki kljub opozorilni tabli ' VI VOZITE', zelo radi pritisnejo preko 70km/h. Tudi kolesarjem npr. sploh več ni varno normalno prečkati cestišča, ne glede na prednost v smeri iz kolesarske steze proti prehodu za pešce, največkrat je potrebno ustavljanje, ker le redki vozniki spoštujejo omejitev, zlasti še iz smeri iz železniškega podvoza proti Brežicam. Da bi vozniki vozili po predpisih, da se ne bi več dogajale nesreče, kot se je to pripetilo pred 1 tednom, predlagam kot edino možno rešitev, postavitev t.i. 'ležečih policajev ', pred prehodoma za pešce pri pekarni Klemenčič in pri gostišču Katič. Glede na to, da gre za državno cesto, dajem pobudo po posredovanju problematike pristojnim na državnem nivoju.

4. Naj omenim, da sem v letu 2016 večkrat poklicala za odpravo napak javne razsvetljave, ki so bile dokaj hitro opravljene. Tokrat me je poklical krajan iz KS Dobova, me opozoril, da odprava napak na JR v zadnjem času traja tudi več kot 14 dni. Prosim preverite pri koncesionarju.
5. Smo turistična, tudi kmetijska občina, za to je protipoplavna varnost naselij Krška vas, Velike Malence, Čatež ob Savi, Mostec, Loče, Mihalovec in Rigonc, izrednega pomena. Prebivalcem v tem koncu Slovenije je potrebno čim prej omogočiti normalno življenje in razvoj, sicer ne bo razvojnih priložnosti turizma in kmetijstva. Krajane omenjenih naselij, tudi ostale občane zanima, kdaj lahko pričakujejo protipoplavno zaščito, varnost na tem področju?
6. Kdaj krajani Mosteca lahko pričakujejo izgradnjo pločnika v Mostecu?

7. Ali je že izbran izvajalec del za sanacijo cest po migrantski krizi v KS Dobovi?

8. Občane zanima ali je kaj napredka v zvezi z načrtovano povezovalno cesto med Brežicami in Krškim?

9. Zanima me, ali bo v občini zaživel, na prejšnji seji omenjeni, večgeneracijski projekt 'SOPOTNIK', ki temelji na prostovoljcih, ki starostnike vozijo po opravkih ? Če ja, v kateri fazi je?

Odgovor na pobudo/vprašanje

3. V oktobru oz. novembru 2017 bomo izvedli analizo prometa oz. hitrosti na tem odseku (tabla »vi vozite« beleži prometne tokove), ter se nato odločili kako nadaljevati postopke.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

4. Opravili smo sestanek s koncesionarjem glede vzdrževanja omrežja javne razsvetljave. V letošnjem letu je ob gradnji gospodarske infrastrukture večkrat prišlo do poškodovanja omrežja javne razsvetljave, kar je imelo za posledico, da niso delovale celotne linije javne razsvetljave. Odprava takšnih napak pa zahteva precej časa. Prioritetno so se reševale obsežnejše okvare in ne menjava posameznih svetilk, zato jih nekaj ni bilo zamenjanih v roku.

Pripravila: David Flajnik, višji svetovalec

6. V tem letu bomo pričeli s pripravo projektne dokumentacije. Sama izvedba in postopki za izgradnjo (odkup zemljišč…), pa so terminsko odvisni od razpoložljivih sredstev.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

7. Za sanacijo cest v KS Dobova je že bilo poslano povabilo k oddaji ponudb. Odpiranje ponudb je predvideno 05.10.2017.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SDS