Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pred časom smo v krajevni skupnosti ob cestah obsekali vse veje, ki so na javnih poteh in kjer lastniki temu niso nasprotovali. Zanima me ali imamo glede tega odlok. Sami lastniki bi morali za to poskrbeti. Nekateri lastniki tega posega niso dovolili, češ da imajo sadno drevje. Veje pa kljub temu visijo čez cesto in poškodujejo vozila, ki vozijo mimo in to se mi ne zdi prav. Ne vem, kdo točno mora skrbeti za to. Ali morajo to urejati krajevne skupnosti ali vzdrževalci javnih poti ali lastniki, ki imajo drevesa ob cesti posajena? Zanima me zakaj imamo in plačujemo prekrškovni organ. Mislim, da ni prav, ko ob vsakoletnem poročilu naštejejo nekaj tisoč primerov statičnega prometa, da so obvestili, pregledali.. Opazujem jih včasih v Brežicah, ko vedno hodita po dva skupaj. Mislim, da je to nepotrebno. Prav bi bilo, da gre prekrškovni organ tudi na teren in ugotovi takšne stvari, še posebej, če imamo takšen odlok, ki lahko take lastnike opozori. Komunala Brežice mi je poslala dva dopisa, da ne bo odvažala več smeti, ker je na nekaterih cestah res tako vejevje, da jim uničuje njihova vozila. Zato smo tudi pristopili k sanaciji tega vejevja. Prepričan sem v to, da obstaja pravilnik oz. odlok, katerega bi moral prekšrkovni organ, ki ga nismo ustanovili samo zaradi statičnega prometa, da rešuje tudi takšne in podobne stvari, tudi odvodnjavanje od stanovanjskih hiš, ko teče po cesti. Na koncu se zgodi, da cela vas spelje odvodnjavanje na cesto in na koncu ob nalivih teče potok po cesti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice ima v koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje lokalnih cest tudi postavko za obrezovanje oz. obsekovanje zaraščenosti – grmovja ob lokalnih cestah. Dela se izvajajo po potrebi. Kadar gre za obsekovanje grmovja izven naselij po navadi ni nobenih problemov. Se pa pojavijo v naseljih pri obrezovanju sadnega in okrasnega drevja in grmovja. V takih primerih pa zadeve poslikamo in posredujemo Medobčinskemu inšpektoratu, ki lastnika opozori in mu da nalog, da zadevo uredi v določenem roku.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

ROK