Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Več krajanov oz. občanov Brežic sprašuje kdaj bo obnovljena Bizeljska cesta. Pritožujejo se nad tem, da je številna občinska infrastruktura obnovljena, gradi krožišča, medtem ko je glavna cesta v mesto Brežice poškodovan in potrebna obnove.

2. Krajani Drameljška pravijo, da se že 3 leta neuspešno prizadevajo za sanacijo občinske poti, sicer poti, ki vodi do naslova Drameljšek 21. Gre za del ceste, ki jo odnaša plaz. V mesecu aprilu so poslali pobudo glede tega na občino, a niso prejeli nobenega odgovora. Moje zadnje obvestilo je, da naj bi bila neka delegacija iz občine v mesecu septembru pri teh krajanih. Zanima me časovnica popravila te ceste glede na to, da je dejansko v zelo slabem stanju.
3. Pobuda za poimenovanje akumulacijskega jezera ob hidroelektrarni Brežice v Brežiško jezero. Prej smo poslušali razne argumente, vsak izgovor je dober, da se zadeva ne uvrsti na občinski svet. Žalosti me, da ste občinski svetniki glasovali proti temu, da bi sami odločali o temu. Župan predlaga, da bi občinska uprava podala pobudo. Moja pobuda gre v smeri, da se to jezero ne imenuje Krško jezero, Sevniško, ampak da se imenuje Brežiško jezero. Če bo občina oz. občinska uprava dajala neke pobude na Geodetsko upravo, ker potrebno je dati samo pobudo, takšno kot sem jo predlagal v sklepu, ki ga imate vsi na mizi. Moja pobuda gre v smeri, da se to jezero imenuje Brežiško. Žal mi je, da o tem ne boste odločali vi vsi, ampak da bo o tem odločal ne vem kdo in bo o tem spraševal še Krčane, Sevničane

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
Kot pravnik bi moral vedeti, da se na dnevni red poda gradivo v skladu s postopkom, katerega bo predhodno morala obravnavati tudi Statutarno pravna komisija, katere predsednik si in na koncu bo o tem odločal občinski svet. Pobuda bo šla naprej iz občine na Geodetsko upravo, s pripisom, da gre za tvoj predlog in za poimenovanje v Brežiško jezero.

Glede Bizeljske ceste, le-to imamo v proračunu za leti 2017 in 2018. V letošnjem letu kot sem povedal že v poročilu, urejamo kanalizacijo, ki jo oblačimo. Izbrani izvajalec je KOP, ki zadevo že zaključuje. V naslednjem letu, če bomo imeli denar, je predvideno, da se cesta uredi v skladu s strategijo prometa, s kolesarsko stezo. Slutim kaj se namiguje. Kot sem že povedal imamo veliko občino in niso samo Brežice. Imamo tudi Čatež, Krško vas, Bizeljsko, Dobovo, Globoko, Veliko Dolino in vse ostale kraje… Proračun sprejemate občinski svetniki in ne župan. Občinski svet sprejme vedno kompromisni predlog, da se dela po vseh krajih. Vprašanja zakaj se nekaj dela tu in zakaj ne tam, bi morali spraševati na seji, na kateri se sprejema proračun.

Drameljšek je podobna stvar kot še drugod. Ljudje, ki so prišli iz drugih krajev si želijo asfalt in pričakujejo, da bo občina gradila ceste. Vse investicije, ki jih delamo so v proračunu in ste jih vi sprejeli. Proračun ste sprejeli soglasno in takrat ni nihče rekel, da je v kateri krajevni skupnosti oz. v kateri vasi to ne bi bilo potrebno. Če boste v proračunu za leto 2018 tako odločili, da bomo delali samo v Brežicah in nikjer drugje, v redu ali pa da delamo samo v Krški vasi. Bodimo realni, saj je občina velika in je povsod potrebno delati. Denarja imamo vsako leto manj. 2 milijona EUR imamo manj sredstev, ker nam je država prihodke zmanjšala, s tem da nam je povečala približno za milijon EUR dodatnih stroškov zaradi kolektivnih pogodb in vsega ostalega, kar tudi ne bi bilo nič narobe, če bi nam za to dali dodaten denar. Vsako leto imamo za cca 3 milijone EUR investicij manj, kar je za cca 10 takšnih cest manj kot je Bizeljska cesta. V 4-ih letih, kar so nam zadnje vlade vzele, bi lahko imeli za 12 milijonov EUR več investicij in bi lahko imeli marsikje pločnik ali kolesarsko stezo ali še kaj narejenega. Spoštovani svetniki in g. Igor, če bi se tako borili še, da bi imeli prihodke v občinah, bi imeli tudi veliko več investicij po krajih.

David Flajnik – odgovor:
Začetek obnove Bizeljske ceste je predviden še v letošnjem letu, vsa dela pa naj bi bila dokončana do konec maja 2018.

Plaz Drameljšek je bil evidentiran v preteklem letu, a ni bil prioriteta št. 1. Prioritetno rešujemo stanovanjske stavbe in ceste, ki niso prevozne. Ta cesta je prevozna, kar sem se osebno prepričal z ogledom na terenu. Odstranili smo poškodovan asfalt in nasuli z gramozom. Plan je, da se plaz sanira letos v septembru ali v prvi polovici oktobra.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

NEODVISNI