Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Veliko se v medijih govori o situaciji v Sečovljah in Beli Krajini, da pa so tovrstne težave z državno mejo tudi pri nas v Brežicah pa v medijih ni zaslediti. Po razsodbi arbitražnega sodišča poteka meja med Slovenijo in Hrvaško na našem območju po katastrskih mejah. Vaščani Rigonc so me opozorili, da preko Sotle, na slovenskem katastrskem območju, živi družina Rogale Nade na hišni številki Rigonce 43. Na tej hišni številki je elektrika, voda in telefon iz Slovenije, nimajo pa dostopa. Tako niti poštar ne more vročiti pošte na omenjen naslov, niti prinesti položnic za te stroške. Sprašujem, če na Občini kaj razmišljate v tej smeri in ali potekajo kakšne aktivnosti. Dajem pobudo, da Občina Brežice prične z aktivnostmi za izgradnjo mostu preko reke Sotle, po naši katastrski občini, in s tem poveže družino Rogale s Slovenijo, hkrati pa omogoči lažji dostop in možnost obdelave slovenskih kmetijskih zemljišč v k.o. Rigonce, ki so preko Sotle in v trenutni situaciji težko dostopna zemljišča. Vemo, da je preko mejnega prehoda Rigonce kmetovanje nerentabilno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
Primer poznamo. Dejstvo je, da je kar veliko zemljišč preko Sotle. Ministrstvo smatra, da je ta meja po katastrskih občinah za njih nesporna in če bo prišlo do uveljavitve, da bo ta meja ostala takšna. Pred leti je že bila pobuda, da bi ministrstvo sofinanciralo most in bo potrebno, v primeru, da bo prišlo do arbitraže, potrebno narediti most po našem ozemlju, v Rigoncah na koncu vasi, kajti gre tudi za precejšnjo kvadraturo zemljišč. Po katastru je občina Brežice v Ključu do prvih hiš. Celo vrtovi prvih hiš so na našem. V primeru, da bomo uporabljali star kataster, bomo morali Slovenci kot dobri gospodarji zgraditi most in omogočiti normalno življenje našim občanom.

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Marija Levak


Stranka:

SLS