Gumb išči|

Zapri iskalnik

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Glede prehoda za pešce pri Lidlu sem se pozanimal na direkciji in povedali so, da je to v pristojnosti občine. Strinjam se s tem, da se zadeva uredi.

2. Nedavno nazaj smo na oddaji Tednik gledali prispevek iz Brežic, kjer je nezadovoljni občan pojasnil, da je v Trnju, na Prežihovi ulici že dvakrat počila cel za vodo. Najprej na enem mestu, nato, ko so zakrpali razpoko pa na drugem mestu in pri tem je utrpel tudi določeno materialno škodo. Na tem mestu me zanima, glede na to, da se Komunala dostikrat pohvali, da je družini prijazno podjetje, a očitno ne čisto vsaki družini, ali bo kdo za tako slabe sanacije vodovoda odgovarjal in na kakšen način. Zanima me tudi kakšne načrt ima občina, na katero se je Komunala v tej oddaji celo izgovarjala, češ da je občina lastnica tega vodovoda, na kakšen način bo sanirala ta vodovod, da ne bo prihajalo do nadaljnjih poškodb vodovoda in še do nadaljnje škode okoliškim prebivalcem.

3. Na Bojsnem je podjetniška družina Kržan. Ukvarjajo se z mizarstvom. Želijo si razvijati svojo dejavnost. V bližino svoje delavnice želijo umestiti še en objekt z namenom za žago in neke dodatne objekte. Kolikor razumem situacijo, a me lahko iz občinske uprave malo bolj podučite, je zadeva problematična zaradi namembnosti zemljišča, ki naj bi bilo kmetijsko. Glede na to, da smo danes imeli eno podobno razpravo, kjer smo »jamrali« čez agencijo za okolje, da ne da določenih soglasij, me zanima kako bo občina pristopila v tem primeru, ko gre za občana, krajana, ki mora opraviti svoje delo, bodisi s spremembo kmetijskega zemljišča ali s sprejetjem prostorskega izvedbenega akta. Posameznih detajlov tega postopka ne poznam. Kako bo šla občina majhnemu krajanu nasproti?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
1. Glede drugega vprašanja je dejstvo, da smo mi sprejeli občinski prostorski načrt v letu 2014 in vodimo že postopek za dopolnitev oz. spremembe OPN. Poznam primer Kržan in še kar nekaj podjetnikov je v občini Brežice, ki imajo zelo podobne težave. Podoben primer je družina Blaževič iz Gabrja. Dejstvo je, bi ministrstvo za kmetijstvo moralo v 30-ih dnevih podati smernice, a jih čakamo že 3 oz. 4 mesece in jih še vedno nimamo. Vsaki dan, ko kličem na ministrstvo mi pravijo, da so smernice v podpisu pri ministru, pri državnih sekretarjih, a jih mi na občino ne dobimo. Upam, da razlikujete spremembo OPN-ja in spremembo OPPN-ja. Vemo, da se je postopek OPN-ja vodil 8 let. Da ne bo izgledalo, da občina nima posluha za spremembo OPN. OPN smo sprejeli in ga že dopolnjujemo, kar marsikatera občina ne. Sredstva so zagotovljena. Najbolj vesel bom, če bomo še v tem mandatu uspeli potrditi spremembo OPN-ja. V kolikor bomo dobili, kot nam je bilo obljubljeno, jutri ali pojutrišnjem, smernice, bomo šli v javno razgrnitev. Gre za postopek, ki traja kar nekaj časa.

2. Glede Komunale pa naj povem, da sem prispevek videl in je bil zelo nekorekten tako do mene kot tudi do Komunale. Res je bilo, da je počila cev in da je Komunala bila tem človeku pripravljena plačati odškodnino, kar v prispevku ni bilo povedano, a se občan z višino odškodnine ni strinjal, ker je zahteval še dodatna sredstva za dnevnice, potne stroške. Na Komunali so mu odgovorili, da ne morejo dati več kot je dejanska škoda in da v primeru, če se ne strinja, da lahko vloži tožbo. Tožbo je vložil, ker se ni strinjal s škodo, ko mu je klet poplavilo. Dokler tožba ne bo rešena, ne more nihče odgovarjati. Tednik je bil zelo zrežiran, za kar se je nekdo zelo potrudil tudi na televiziji, saj so ga zrežirali zelo na škodo občine kot tudi na škodo Komunale. Podoben primer je tudi Jermanovo oko, kjer so napadali, kako je občina krivična do teh ljudi, a so potem, ko je bilo konec oddaje, vsi prinesli pogodbe in zdaj delamo pločnik dalje. V občini Brežice se zavedamo, da je volilno leto in da se bodo vrstili takšni prispevki, kjer se bodo zelo potrudili, da bodo blatili občino ali Komunalo. Na Tedniku sem povedal, da občina ne bo dajala izjav, dokler ne bo zaključen sodni postopek, a tega ni nihče povedal, ampak so povedali le to, da župan, ki gre rad pred medije, da se je tu skril. Nisem se skril. Odgovor smo jim podali. Ni bilo pa želje, da se zadeva prikaže objektivno za obe strani. Bil je celo predlog, da bi Komunala tožila njih, ker je bil v izsekih tudi prikazan odgovor Darka Ferlana. Moje mnenje in mnenje občine je, da je v takšnih primerih boljše, da pozabiš in rešuješ zadeve dalje.

Mag. Urška Klenovšek – odgovor:
Mi smo pripravili vloge za smernice pristojnih nosilcev prostora že na začetku poletja lanskega leta in jih tudi odposlali vsem pristojnim institucijam. Do danes še nismo uspeli pridobiti vseh, predvsem kot je župan že omenil, ministrstva za kmetijstvo. Upam, da jih res dobimo. Predvidevali smo javno razgrnitev že septembra, oktobra preteklega leta ter da bi že v prvi obravnavi spremembe OPN-ja obravnavali koncem preteklega leta. Temu žal ni tako, tudi zaradi neprenehnih pozivov k dopolnitvam gradiv določenih nosilcev urejanja prostora, tokrat kmetijcev. K dokumentu smo pristopili tako, da smo sami že izločili tiste pobude oz. potencialne širitve, ki bi za sabo potegnile celovito presojo vplivov na okolje in smo tudi v navezavi z ministrstvom za okolje in prostor. Vodimo tudi že postopek celovite presoje vplivov na okolje, tako da pričakujemo, upam, da se bodo držali dogovora, da bomo do srede naslednjega meseca dobili njihovo odločbo in da bo nato možno v aprilu organizirati javno razgrnitev in nato sledi obravnava, stališča do pripomb, pridobivanje drugih mnenj od vseh pristojnih institucij in zaključevanje.

Župan – odgovor:
Apeliral bi na gospoda poslanca, ob dogodku, ki smo ga imeli za 12 najbolj prodornih občin, kjer je bil predstavljen dober primer Magne, je minister poklical župana in so v 170-ih dneh spremenili prostorski plan. Vsi župani in ostali ugotavljamo, da v tem času ne dobimo smernic. To kaže na to, da imamo to državo v totalnem razsulu in da smo v popolnoma neenakopravnih položajih in dokler ministrstva ne bodo poskrbela, da jim bo enako za malega podjetnika kot jim je za določene, ki imajo poseben privilegij in jih ne bodo enakopravno obravnavali, bom tudi sam kot župan pomagal malim podjetnikom v občini.

Info

Datum:

19.02.2018


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

NEODVISNI