Gumb išči|

Zapri iskalnik

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Že nekaj časa je kar nekaj polemik glede financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij. Podajam pobudo, da občinska uprava pristopi k spremembi Pravilnika o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij in ga uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta. Do sprejema novele pravilnika pa se ne izvede javnega razpisa, ki se nanaša na sofinanciranje teh organizacij. Če pridemo s spremembo pravilnika na naslednjo sejo, ne bo nihče prikrajšan, ker se tudi financiranje izvaja od sredi leta oz. proti koncu leta. Vemo, da imamo nekaj predlogov o spremembi tega pravilnika, tako da bi bilo prav, da se ta pobuda uvrsti na dnevni red.

2. Koliko društev je bilo prijavljeno na razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2017, koliko sredstev je bilo odobrenih po organizacijah in kolikšna je bila realizacija odobrenih sredstev po društvih.

3. Podajam pobudo s strani krajevne skupnosti Cerklje ob Krki za katero bi bili veseli, če bi dobili odgovore: »Kdo je spremenil obveznost MORS-a (600.000,00 EUR letno) v do 600.000,00EUR za projekte KS Cerklje ob Krki in KS Skopice? Sklep je med drugimi zahtevami bil s strani KS posredovan Občini Brežice v zvezi s sprejemanjem sprememb Državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje ob Krki. Ovrednotiti stanovanja, oziroma kakšno vrednost predstavljajo nepremičnine iz 9. člena dogovora. Koliko je MORS prispeval Gasilskim društvom v KS Cerklje ob Krki, KS Krška vas in KS Skopice, v skladu z 6. členom dogovora? Kakšni so menjalni efekti zemljišč iz 10. člena dogovora? Imenovanje člana koordinacijske skupine iz KS Cerklje ob Krki v skladu z 13. členom dogovora.«

4. Glede na odgovor na vprašanje, da je za umestitev novega mostu potrebno spremeniti prostorske akte, dajem pobudo o pričetku postopka spremembe prostorskega akta za umeščanje novega betonskega mostu v Cerkljah ob Krki.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
1. Glede financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij bomo podali pisne odgovore.

2. Dejstvo je, da MORS pač ni želel že kar nekaj let financirati teh zadev in stvari so bile tudi že na občinskem svetu.

3. Glede pravilnika pa podajam odgovor, da so že zelo dolgo želje, da bi si borci, častniki in veterani povečali sredstva na račun izgnancev. Že pred enim letom smo imeli sestanek. Več kot 50% sredstev gre za te 3 organizacije, vsi izgnanci pa dobijo še ne polovico sredstev. Predlog je bil celo, da bi se za 5 krat povečala sredstva za te organizacije. Ne vem, če so upravičene te veteranske organizacije do sofinanciranja v višini 60.000 EUR, če primerjam, da mladina oz. društvo upokojencev, ki jih je v brežiški občini 2000, imajo na letni ravni 15.000 EUR. Čas bo, da bomo sredstva pričeli deliti tistim mladim oz. da prenehamo s starimi zgodbami in nenehnim povečevanjem sredstev za leto 1945. Ne vidim nobene potrebe po spreminjanju pravilnika, kajti še vedno največ sredstev dobijo te organizacije. Vsako leto se jim tudi povečuje. Glede sama delitve sredstev pa boste prejeli odgovor. Milko Veršec je posredoval dopis, ki ste ga najverjetneje tudi dobili. Ključni problem je ali je VSO lani prejel sredstva ali ne. VSO se lani ni prijavil. Če se bo letos prijavil bo v skladu s pravilnikom in ostalim enako upravičen kot vsi drugi. Bi bil pa tudi upravičen, če bi oddal prijavo, bistveno bolj kot častniki, saj VSO je veteranska organizacija, častniki pa niso in so izjema in smo jih posebej vključili. Sredstva, ki jih dajemo za te namene, so primerna našim kompletnim sredstvom. Združenje borcev pa vsako leto prejme še 4.000,00 EUR za spomenike, kar pomeni, da dobi več kot 50% sredstev iz proračuna za te namene. Ni pošteno, da izgnance, ki so jih do leta 1991 zanemarjali, da jih še mi zdaj ne sofinanciramo iz proračuna.

Info

Datum:

19.02.2018


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka:

NEODVISNI