Gumb išči|

Zapri iskalnik

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Dajem pobudo, da občina pristopi k sprejetju programa znižanja svetlobnega onesnaževanja v občini Brežice. Občina Brežice je kar dobro pokrita z javno razsvetljavo. Večina sistemov že ima tudi vgrajene vsaj varčne sijalke, kar me veseli in posodabljanje podpiram še naprej. Glede na to, da večino časa luči gorijo v prazno, saj pešcev na javnih površinah skorajda ni oziroma jih praviloma poleti ni med 23. in 5.00 uro, pozimi pa med 20. in 6.00 uro, k varnosti razen v križiščih in na prehodih za pešce pa tudi ne prispeva. Svetlobno onesnaževanje krajev je škodljivo tudi za vse živali. Tokovina stane preko 200.000,00 EUR letno. Zato predlagam, da se pripravi program, ki bo ugotovil sedanje stanje in potrebne posege (npr.: konkretno, prehod za pešce na cesti Brežice - Čatež ob Savi, pri Lidlu ni ustrezno osvetljen, saj pešca, ki prihaja po stezi iz Brežic, ali semaforja in stopa na prehod za pešce, niti slučajno ne moreš videti, če voziš v smeri Brežic) in program ukrepov za znižanje svetlobnega onesnaževanja, kot npr.: ugašanje vseh luči v nočnem času, ugašanje vsake druge luči na daljših cestah, ustrezno osvetlitev križišč in prehodov za pešce, posek oziroma obsekavanje dreves, ki senčijo prostor snopa svetilke, ipd.). Mnenja sem, da bi bilo tako mogoče pričakovati znižanja stroškov za tokovino tudi do polovice.

2. Sprašujem, ali bo občina katero mojo prejšnjo pobudo realizirala. Do sedaj sem dal več pobud in vprašanj, na katere je župan odgovoril ali pa tudi ne, ali pa le delno, ali pa je obljubil, da bo predlagana zadeva rešena v bodočnosti (kot npr.: sprememba poslovnika, povečanje trga dr. Toporišiča, ureditev lastniških razmerij poti, namestitev prometnega znaka za omejitev hitrosti, pogrebni zakon, ipd). Če se ne motim, niti ena od mojih pobud ni bila realizirana, zato se sprašujem, čemu je ta točka sploh na dnevnem redu vsake seje.

Info

Datum:

19.02.2018


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE