Gumb išči|

Zapri iskalnik

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

V zadnjih novembrskih dneh me je na Kmetijski svetovalni službi obiskal kmet Anton Šneberger, stanujoč v Podgorju pri Pišecah 23 in potožil nad problemi, ki jih ima tako kot živeč na hribovitem in odročnem terenu in še zlasti kot kmet, kmetijski proizvajalec, vinogradnik. Svoj pridelek prodaja neposredno kupcem, pretežno na domu. Kot lastnik več kot 2 ha vinogradov, mora ta pridelek sam tudi prodati. Težave ima z dostopom. Več kot 100 let staro uporabljano pot, ki je povezava s Pišecami, na krajevni skupnosti ne morejo vzdrževat, ker nimajo soglasja lastnikov teh parcel po katerih poteka pot, ki uradno ni javna. Vznak težav, ki ob tej poti trajajo že desetletja, si je zgradil lastno pot po svojem zemljišču v navezavi na javno cesto, ki vodi v Vitno vas. Ker pa ta cesta poteka sorazmerno po strmem terenu, ima težave, da mu vsako leto - jeseni in spomladi, pot izderejo meteorne vode. Zato je vzdrževanje te, z gramozom posute poti, vsakoleten visok strošek, vedno po neurjih pa so, dokler ceste ne sanirajo odrezani od sveta. To predstavlja težavo zlasti njihovem sinu, ki hodi v službo. Njihova nedostopnost pa odvrne potencialne kupce vina. Stranka sprašuje ali je kakšna možnost pomoči pri trajnejši ureditvi poti do njihovega doma, saj sami finančnih sredstev za trajnejšo rešitev njihove ceste nimajo. Ponuja v odkup lastno zemljišče, ki naj bi postalo javno, da bi mu lahko krajevna skupnost ali občina pomagala pri trajnejši ureditvi poti do njihovega doma. Zanima me ali je to izvedljivo in na kakšen način?

Info

Datum:

19.02.2018


Izpraševalec:

Marija Levak


Stranka:

SLS