Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Želel bi dodati nekaj glede gradnje in razširitvi nekatere infrastrukture, ki se v občini dogaja. Občina najverjetneje daje soglasje, da ti izvajalci prekopavajo ceste. Strinjam se z obnovo infrastrukture, tako telefonije kot elektrike. Pri tem pa opažam, če se posega v cestno telo in v bankine, ki so del cestnega telesa, je v pravilniku zapisano, da je potrebno ves izkopani material, odvojiti in odpeljati na deponijo ter na novo zasuti s sekancem. Izvajalci, ki to delajo, ko režejo cesto, zasujejo z materialom, ki je pomešan, pesek pomešan z gramozom in zemljo, to zasujejo in ne zbijejo kot je potrebno. Prej kot po letu dni, asfalt, ki ga dajo, vsaj centimeter ali več pade skupaj in potem nihče več ne gleda. Občina bi morala imeti nekakšen nadzor nad tem, glede na to da daje soglasje. Ko je KOP oz. Komunala delala vodovod, ki še ni dokončan, nisem dovolil, da cesto režejo, ampak sem želel, da jo prebijejo oz. zvrtajo. Naprave za to so. Na ta način ostane asfalt takšen kot je. Če ne imamo še hujše jame na cesti od policajev. Ampak to ne naredijo tako, ampak šele čez nekaj časa in se ljudje jezijo. Posebej na podeželju je precej traktoristov, ki imajo težke priključke in se jezijo, ker zadeve niso urejene. Dostikrat je za to kriv župan ali pa predsednik krajevne skupnosti. Strokovnim službam bom poslal konkretne podatke, kje so te težave in jih povabil, da si zadevo ogledajo na terenu.

2. Obnavljajo regionalno cesto, ne vem, kaj vse bodo naredili na relaciji Podgračeno – Ribnica. O tej cesti smo že nekajkrat govorili. Cesta je v slabem stanju od Prilip oz. Dvorce naprej. Leta 2015 naj bi bilo rečeno, da je projektna dokumentacija narejena, a ni bila. Zdaj dela potekajo na tej cesti. Ali gre za sanacijo najslabšega dela in bo sledila preplastitev ali gre le za krpanje in bo cesta ostala še vrsto let takšna kot je? Krajane Velike Doline in Jesenic na Dolenjskem zanima kaj se dogaja in kako daleč je pločnik Ribnica – Podgračeno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
1. Direkcija za vzdrževalna dela nas ne obvešča in ne seznanja z deli, razen v primeru, če smo soinvestitorji kot smo bili pri določenih pločnikih, kjer imamo skupne pogodbe, primer Bizeljsko, Globoko in Sp. Pohanca. Preverili bomo glede obnove ceste Podgračeno – Ribnica in jih prosili tudi za terminski plan.

Info

Datum:

14.05.2018


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

ROK