Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

Odpreti želim temo, ki je sicer državni problem in ga nesposobna vlada oz. oblast težko obvladuje, kar je bilo že večkrat demonstrirano. Na žalost ne morem mimo zoprnega dogodka oz. niza dogodka, ki se je zgodil občini Brežice in kjer smo videli demonstracijo neučinkovitosti. Gre za begunsko krizo, ki nas je doletela. Mislil sem, da je to že za nami, da je to zadeva, ki bolj ali manj polni neke politične programe, a vidim, da temu ni tako. Seznanjen sem, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) konec aprila letos dodelilo stanovanje št. 3, v velikosti 60m², na Bizeljski cesti 18, v Brežicah, ki je v lasti Republike Slovenije, v najem Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Očitno se nam v Brežicah obeta ena relativno zanimiva oz. obsežna migrantska družina, saj je 60m² med večjimi občinskimi stanovanji. Namesto, da bi stanovanje namenili mladim družinam, kar smo večkrat tudi predlagali in vlagali zakonske predloge, je MJU, aprila letos, to stanovanje namenilo za integracijo in oskrbo migrantov. Sprašujem župana, občinsko upravo in tudi ostale, ali je bila občina o tem kaj predhodno seznanjena, ali je dobila kakšno informacijo, ali je s tem soglašala ali s tem soglašajo oz. so bili o tem seznanjeni stanovalci na Bizeljski 18 oz. kako smo pripravljeni na topogledne prihode, tudi kar se tiče šol, vrtcev… Praksa te vlade je očitno, da potiho, pod mizo, dodeli neka stanovanja, ki jih je v Brežicah nič koliko v lastni države, ki so očitno prazna, ker se ne zna z njimi gospodariti, za namene migrantov. Sprašujem ali smo s temi namerami seznanjeni oz. smo o teh namerah kakorkoli odločali oz. smo podali svoja mnenja. Zanima me tudi, ali je krajevna skupnost o tem seznanjena. Verjamem, da krajevna skupnost Pišece ali Bizeljsko, kjer ni veliko stanovanj v lasti Republike Slovenije o tem ne razpravlja, krajevna skupnost Brežice, kjer je ogromno stanovanj v lasti države pa bi morala, ker menim, da je to sestavni del bivanja oz. odnosov med krajani. Sam nisem »apriori« proti oz. da se mi to zdi »apriori« nesprejemljivo. Zdi se mi pa nesprejemljivo to, da o tem nič ne vemo in da o tem nihče nič ne ve in da je to pravzaprav vsiljeno v naprej s strani ene oblasti, ki se sladko požvižga na mnenje »lokalcev« oz. ljudi, ki tam živijo. Verjamem, da je uradniku v Ljubljani enostavno podpisati tak dogovor, verjetno sosedu poleg stanovanja 3 na Bizeljski cesti 18 pa ni čisto vseeno. Verjetno jim ni vseeno tudi v vrtcu Brežice ali v Osnovni šoli Brežice, kamor potencialno, ker gre za družino, ker bi drugače verjetno dodeljevali kakšno garsonjero, verjetno bi moral kdo o tem kaj vedeti in soglašati s tem. Ali smo seznanjeni, da prihaja kak novi begunski val? Če se je to zdaj zgodilo, konec aprila, po mojih podatkih 23.4.2018, se nekaj dogaja. Glede tega sprašujem tudi zato, ker je bilo glede takšnih stanovanj na MJU, ki ga je bila polna hvala, rečeno, da bo nekaj stanovanj dodeljenih lokalni skupnosti za njene potrebe, za mlade družine in socialna ter neprofitna stanovanja. Zanima me tudi, kako je ta vlada poravnala svoj dolg do Občine Brežice, do Krajevne skupnosti Dobova glede vseh zahtevkov, tako glede zahtevkov za poškodovane ceste, infrastrukture ter ostalih stroškov, ki smo jih imeli v Brežicah z migrantsko oz. begunsko krizo, za katero upam, da se ne bo več ponovila.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
Ta zadeva je tudi zame kar veliko presenečenje in bom glede tega zahteval sestanek. Upam, da gre le za eno stanovanje in da ne gre za več stanovanj. Zdi se mi nekorektno do nas, da so nas obvestili le tako, da naj se pri komunalnem prispevku prične drugače obračunavati. Glede namena za begunce nas ni nihče obvestil. Ko bom imel več informacij bom obvestil tako občinski svet kot tudi širšo javnost. Upam, da bo kdo prišel na sestanek in nam bo zadevo tudi obrazložil.

Info

Datum:

14.05.2018


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SDS