Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

20. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 29. 11. 2021 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice, 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Mandatne in kadrovske zadeve:

4.1. Podaja obrazloženega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova.
4.2. Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pobude občanov.

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brežice, druga obravnava.

6. Sklep o spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Šentlenart v enoti urejanja prostora BRŽ-134.

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah, prva obravnava.

8. Predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU–Ob Cesti svobode«, prva obravnava.

9. Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2022, prva obravnava.

10. Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2023, prva obravnava.

11. Letni program športa v občini Brežice za leto 2022.

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice, skrajšani postopek.

13. Pobude in vprašanja.

14. Razno.

Info

Datum in ura:

29.11.2021 ob 16:00


Možnost postavljanja vprašanj:

29.11.2021 ob 20:00


Lokacija:

Večnamenska dvorana, Gubčevi 10a, Brežice.