Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607

Osnovni predpis:

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:17.02.2020
Datum objave:06.03.2020
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:21.03.2020

iskalnik po splošnih aktih

veljavni akti   vsi akti