Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022

Osnovni predpis:

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:03.02.2022
Datum objave:11.02.2022
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:12.02.2022
Datum konca veljavnosti:31.12.2022

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

06/2022 - Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2022

Osnovni predpis:

vsebina objave

Datum sprejema:20.06.2022
Datum objave:15.07.2022
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:16.07.2022
Datum konca veljavnosti:31.12.2022

iskalnik po splošnih aktih

veljavni akti   vsi akti