Sporočila za javnost

19.09.2017
Znani prejemniki priznanj Občine Brežice za leto 2017

Brežice, 19. september – Na 20. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za prejemnike oktobrskih nagrad, priznanj in naziva častni občan. Nagrade in priznanja bodo prejemnikom podeljene na slovesni seji ob občinskem prazniku.

arhiv objav...

Župan

20.09.2017
Dobovske mažoretke na sprejemu pri županu

Brežice, 19. september – Občina Brežice se skorajda vsako leto razveseli posebnih dosežkov na področju športa in kulture, za katera so zaslužni predani posamezniki in društva v občini, hkrati pa ti uspehi dokazujejo, da občini uspeva zagotavljati primerne pogoje za razvoj tako športa kot kulture. Lep uspeh članic Športno kulturnega društva mažoretke Dobova na nedavnem 19. evropskem prvenstvu mažoretk v Laškem je bil tokrat povod za županov sprejem. Župan Ivan Molan je v brežiški Mestni hiši čestital vsem tekmovalkam, trenerkam in predsednici društva ter ob tej priložnosti najuspešnejšim izročil simbolična spominska darila.

arhiv objav...

Razpisi

22.09.2017
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017...

arhiv objav...

Javna naročila

12.09.2017
Izgradnja pločnika Črnc - 1. in 2. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika skozi naselje Črnc

arhiv objav...

Projekti

18.09.2017
Urejanje športnih površin v KS Velika Dolina

Velika Dolina – V KS Velika Dolina poteka investicija Izvedba večnamenskih zunanjih površin. Investicija v vrednosti dobrih 79.000 evrov zajema rušitev objekta stare šole, nasutje in planiranje večjega območja, izgradnjo (asfaltacija) večnamenskega igrišča, zatravitev površin ob igrišču, izgradnjo opornega zidu ter postavitev ograje. Dela bodo predvidoma zaključena spomladi 2018.

arhiv objav...

Zanimivo

13.09.2017
Evropski teden mobilnosti 2017 v Brežicah: Združimo moči – delimo si prevoz.

Občina Brežice je v sodelovanju s partnerji projekta pripravila več aktivnosti, s katerimi želi spodbujati: zdrav življenjski slog, skrb za okolje, več gibanja in druženja, uporabo koles, hoje, in uporabo javnih prevoznih sredstev. Letos bi vas radi posebej opozorili, da se lahko povežemo skupaj tudi na raznih poteh in sicer s souporabo avtomobila, kar pri posameznikih znatno vpliva na zmanjšanje stroškov, prispeva k druženju poleg tega pa seveda razbremenjuje okolje tako z zmanjšanjem onesnaženja kot tudi s »pločevino«. Avtomobili v zasebni lasti so namreč povprečno kar 95% časa parkirani.

arhiv objav...

Civilna zaščita

09.09.2017
Že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice

Brežice: V soboto je bil izveden že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...