Splošni akti občine

Trenutno ni vsebin na tej podstrani.

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
30.10.2018Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice
30.10.2018Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
26.10.2018Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice
26.10.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
20.07.2018Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
12.06.2018Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
01.06.2018Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brežice
30.05.2018Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017
30.05.2018Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478
30.05.2018Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38
25.05.2018Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina
25.05.2018Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
25.05.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17
25.05.2018Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4
25.05.2018Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami
25.05.2018Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01
16.03.2018Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za razvoj con – SDOPN3
09.03.2018Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
23.02.2018Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018
19.01.2018Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376