Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1991 v občini Brežice
02.06.2010Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1991 na območju občine Brežice
02.06.2010Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
02.06.2010Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi organa za sprejem ukrepov neposredne kontrole cen
02.06.2010Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o kriterijih za usmerjanje sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za športno-rekreacijski center v Brežicah
02.06.2010Odlok o komunalnih taksah v občini Brežice
02.06.2010Tarifa komunalnih taks
02.06.2010Odlok o krajevni taksi v občini Brežice
02.06.2010Odlok o organiziranju javnega podjetja
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih in samostojnih strokovnih službah skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice
02.06.2010Odločba o uvedbi komasacijskega postopka
02.06.2010Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Brežice
02.06.2010Odredba o določitvi najvišjih cen
02.06.2010Odredba o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne in veterinarsko-higienske storitve v občini Brežice
02.06.2010Odlok o dopolnitvi odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Brežice
02.06.2010Odlok o pooblastilu za izdajo zdravstvenih spričeval za živali
02.06.2010Odlok o komunalnem nadzorstvu v občini Brežice