Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Forma Sromlje
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu UND 4 in UND 5 Dobova
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za počitniško naselje Velike Malence
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za obrtniško cono Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 8 weekend hišic na Griču
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Dedro Dobova
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 19 počitniških hišic pri Sobenji vasi-Račnik
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart kare D in E
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Dobovo-Sever
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu naselje Hrastnika II v Brežicah
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
02.06.2010Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona Slovenska vas
02.06.2010Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice Brežice
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Trnje-Zakot
02.06.2010Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah