Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«
02.06.2010Sklep o revalorizaciji odškodnine
02.06.2010Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 787 k.o. Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah št. 787/50 in 787/51 v k. o. Šentlenart
02.06.2010Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
02.06.2010Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
02.06.2010Poročilo o izidu volitev župana Občine Brežice
02.06.2010Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2007
02.06.2010Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice
02.06.2010Program priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta: Mestno jedro – Brežice del kareja »K-TI-6«
02.06.2010Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova (SDZN)
02.06.2010Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
02.06.2010Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičninam, ležečih na območju vojaškega letališča Cerklje ob Krki
02.06.2010Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice
02.06.2010Sklep o uskladitvi cene storitve pomoč družini na domu
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 759/2 in 759/6, obe k. o. Kapele
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 745/2 k. o. Kapele
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 731/5 k. o. Črnc
02.06.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež – razširitev zimske termalne riviere