Splošni akti občine

Objave v uradnem listu:

Datum objaveNaslov
02.06.2010Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008 v Občini Brežice
02.06.2010Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
02.06.2010Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
02.06.2010Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje Občine Brežice v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih z
08.08.2008Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa
25.07.2008Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Andreja na Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Orešje na Bizeljskem – Cerkev sv. Marije Magdalene za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008Odlok o razglasitvi Mostec – Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
18.07.2008Odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
02.07.2008Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
  • 1