Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz Krajevne skupnosti Bizeljsko in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem za naselji Orešje na Bizeljskem in Bizeljsko vas

vsebina objave

Datum sprejema:09.04.2010
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010