Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:08.03.2010
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010