Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode« v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:29.01.2010
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010