Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2010

vsebina objave

Datum sprejema:25.01.2010
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010