Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Spremembe Statuta Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:15.01.2010
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010