Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o oglaševanju v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:30.11.2009
Datum objave:22.12.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 106/09

Datum začetka veljavnosti:04.01.2010