Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:21.12.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010