Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za ob

vsebina objave

Datum sprejema:18.12.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010