Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

vsebina objave

Datum sprejema:10.12.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010