Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2010

vsebina objave

Datum sprejema:08.12.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010