Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo cestno povezavo Zelena Meja – JP525062

vsebina objave

Datum sprejema:27.11.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010