Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009

vsebina objave

Datum sprejema:09.10.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010