Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih Občine Brežice (SDPUP-1)

vsebina objave

Datum sprejema:02.10.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010