Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Zakot

vsebina objave

Datum sprejema:18.09.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010