Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice, del kareja K-TI-6

vsebina objave

Organ sprejema: Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:27.07.2009
Datum objave:28.08.2009
Objavljeno v:

UL RS 68/09

Datum začetka veljavnosti:11.08.2009