Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2008

vsebina objave

Datum sprejema:26.06.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010