Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:09.06.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010