Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:18.05.2009
Datum objave:01.06.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 41/09

Datum začetka veljavnosti:16.06.2009