Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o podrobnejši opredelitvi virov financiranja v Načrtu razvojnih programov za področje gospodarskih javnih služb in gospodarskih zadev za obdobje 2009–2012 v okviru Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009

vsebina objave

Datum sprejema:29.05.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010