Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:14.05.2009
Datum objave:29.05.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:13.06.2009