Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Obvezna razlaga prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji

vsebina objave

Datum sprejema:26.05.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010