Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:16.03.2009
Datum objave:31.03.2009
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 24/09

Datum začetka veljavnosti:08.04.2009

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

09/2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:18.09.2017
Datum objave:29.09.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 54/17

Datum začetka veljavnosti:14.10.2017