Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:27.03.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010