Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Bizeljsko

vsebina objave

Datum sprejema:20.02.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010