Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih

vsebina objave

Datum sprejema:09.01.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010