Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnem nadzorstvu v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:09.01.2009
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010