Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:02.07.2008
Datum objave:25.07.2008
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 76/08

Datum začetka veljavnosti:09.08.2008