Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu 1993 za območje Občine Brežice za namen postavitve določenih nezahtevnih in enostavni

vsebina objave

Datum sprejema:13.06.2008
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010