Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000

vsebina objave

Datum sprejema:04.04.2008
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010