Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitve pomoč družini na domu

vsebina objave

Datum sprejema:26.04.2007
Datum objave:02.06.2010
Datum začetka veljavnosti:02.06.2010